Welcome to Mowi Ireland

Anny Point site, Lough Swilly, Co. Donegal

Mowi Ireland is Ireland’s leading producer of Organic Atlantic Salmon.  We pride ourselves in producing succulent, tasty and healthy salmon products from the pristine waters and rugged coastline of the West of Ireland.  For over 38 years we have led the way in sustainable salmon farming with care for our natural resources, our staff and the communities we live and work in. Today we produce organic salmon under the name: The Irish Organic Salmon Co.

In 1979 we began as a small trout farm in the Fanad peninsula, Co. Donegal and were known as Fanad Fisheries.  In 1981 the Fanad farm became part of the Norwegian MOWI farming company. Today, we are part of the Mowi ASA Group which is a Global force in salmon aquaculture with operations across 25 countries and a workforce of approximately 13,700 people.  In Ireland, we employ over 290 people between its salmon farms, hatcheries and packing plant in Donegal, Mayo Cork and Kerry.

For a video giving a brief overview of our business- please click on the link below :

Mowi Ireland Video

Is é Mowi Ireland príomh-tháirgeoir na hÉireann de Bhradáin Orgánacha an Atlantaigh. Táimid brodúil as a bheith in ann táirgí bradán a chur ar fáil atá súmhar, blasta agus sláintiúil ó uiscí ársa agus cósta garbh Iarthar na hÉireann.  Le corradh agus 38 bliain, rinne muid ceannródáiocht i bhfeirmeoireacht inbhuanaithe bradán de bhrí go dtabharann muid aire dár n-acmhainní nádúrtha, dár bhfoireann agus do na pobail ina gcónaíonn muid agus ina n-oibríonn muid. Inniu, táirgíonn muid bradáin orgánacha faoin ainm: The Irish Organic Salmon Co.

Sa bhliain 1979, thosaigh muid mar feirm bheag breac i leithinis Fhánada, Co. Dhún na nGall, agus tugadh Iascaigh Fhánada orainn. Sa bhliain 1981, glacadh le feirm Fhánada mar pháirt de chomhlacht feirmeoireachta MOWI san Iorua.   Inniu, táimid inár bpáirt de Ghrúpa Mowi ASA atá ina ghrúpa domhanda i ndobharshaothrú bradán le hoibriochtaí in 25 tír agus lucht saothair de thart fá 13,700 duine.  In Éirinn, fostaíonn muid níos mó ná 290 duine idir a fheirmeacha bradán, a ghorlanna agus a mhonarchana pacála i nDún na nGall, i Maigh Eo, i gCorcaigh agus i gCiarraí.